candys

64 teksty – auto­rem jest can­dys.

Ni­by ty­le słuchasz, a nic nie słyszysz 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 sierpnia 2012, 22:06

Amor każde­go zmieni w głupca. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 kwietnia 2012, 16:37

Żeby pow­stało coś wyjątko­wego, nie pot­rze­ba ta­jem­nicze­go skład­ni­ka. Wys­tar­czy wiara, że tak będzie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 marca 2012, 15:14

Je­den lu­bi złoto dru­gi lu­bi błoto. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 lutego 2012, 16:17

le­karzu lecz się sam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 września 2011, 19:37

Sza­leństwo nie is­tnieje, są tyl­ko różne po­ziomy normalności. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 czerwca 2011, 11:27

To ja­kiś obłęd ser­co­wy bez porówna­nia z niczym. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 maja 2011, 21:19

Bóg ma szczególnie sar­kastyczne poczu­cie humoru.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 maja 2011, 10:17

Bóg to coś w sty­lu Święte­go Mi­kołaja, ty­le że dla dorosłych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2011, 11:39

Żeby do cze­goś dojść to trze­ba zapierdalać. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 lutego 2011, 19:36

candys

candys

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność